TİP vekili Ahmet Şık: Özel okul öğretmenlerinin elinden alınan taban maaş hakkı, hangi gerekçe ile iade edilmiyor?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, özel okul öğretmenlerinin uğradığı hak gasplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Şık, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Özel okul öğretmenlerinin elinden alınan taban maaş hakkı, tüm taleplere rağmen hangi gerekçe ile iade edilmemektedir?” ifadelerine yer verdi.

Taban maaş uygulamasının kaldırılması, düşük ücretler, uzun çalışma süreleri, baskı ve mobbing gibi hak kayıplarına maruz kalan özel sektör öğretmenleri, Meclis gündemine taşındı.

“Öğretmenlerin, ara tatiller ve yaz tatillerinde çalıştırılarak sistematik angaryaya maruz bırakıldığı öne sürülüyor”

 Şık, Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Şık, önergede şunları kaydetti:

“Özel okullarda çalışan öğretmenlerin hak gasplarına uğradıkları yönünde pek çok şikâyet tarafımıza iletilmekte ve kamuoyuna yansımaktadır.

Özel okul yöneticilerinin, belirli süreli sözleşmeye tabi olan öğretmenlere, iki farklı sözleşme imzalatarak birini mevzuat gereği Bakanlığa gönderdiği diğerini ise kendi uhdesinde tuttuğu iddia edilmektedir. Bakanlık sözleşmelerinde 20 saat üzerinde çalışan ve nöbet tutan her öğretmene ek ders ücreti verilmesi maddelenmişken bugün kurumların yüzde 90’ı bu ücretleri vermediği ve bu hususa ilişkin hiçbir denetim mekanizması işletilmediği tarafımıza iletilen bilgiler arasındadır.

2014’te yapılan taban maaş düzenlemesiyle birlikte asgari ücretle, hatta bazı kurslarda asgari ücretin dahi altındaki ücretlerle çalıştırılan öğretmenlerin ayrıca ara tatillerde ve yaz tatillerinde çalıştırıldığı sistematik angaryaya maruz bırakıldığı öne sürülmektedir. Edindiğimiz bilgiye göre; ihbar üzerine teftişe giden müfettişler teftiş öncesinde patron ve idarecilere bilgi vererek cezai işlemin uygulanmasının önüne geçmektedir.”

Ahmet Şık, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

  1. 2014 yılında özel okul öğretmenlerinin elinden alınan taban maaş hakkı, tüm taleplere rağmen hangi gerekçe ile iade edilmemektedir?
  2. Bakanlığınıza bağlı olarak özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9. maddesi gereği belirli süreli iş sözleşmelerine bağlı kalarak çalışması öngörülmüş ve bu yolla özel okullarda iş güvencesi hükümleri yok sayılmış olmakla, söz konusu düzenlemeyi ilga etmek ve oluşan hak kayıplarını gidermek için herhangi bir hukuki veya idari çalışma yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyorsa bu çalışmaların içeriği nedir?
  3. Bakanlığınızın denetiminde olan özel okullara sağlanan hibe, teşvik, muafiyet ve imtiyazların hangi amaçlarla kullanıldığı ve usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarında herhangi bir denetim faaliyeti yürütülmekte midir?
  4. Özel okulların Bakanlığınıza gönderilen iş sözleşmelerine uyup uymadığı, yasal düzenlemelere uygun olarak ek ders ücretlerini ve nöbet ücretlerini verip vermediği ve ara tatillerde yapılması yasak olan derslerin yapılıp yapılmadığı hususlarında herhangi bir denetim faaliyeti yürütülmekte midir? Eğer yürütülmekteyse tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır?
  5. Tüm şikâyetlere rağmen ara tatillerde ve yaz tatillerinde ders planlamaya devam eden özel okulların varlığı göz önünde bulundurulduğunda Bakanlığınız tarafından gerekli denetimleri yapmamak, patron ve idarecileri denetim öncesi bilgilendirmek iddialarına yönelik görevlerini kötüye kullanan il millî eğitim müdürleri ve diğer kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari veya cezai soruşturma başlatılacak mıdır?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x